⦁ INFORMACJE

Przewijarka do papieru typu start – stop, to maszyna z automatyczną obsługą podzespołów między cyklami pracy. Wykonuje ona zadany proces przewijania papieru, a po jego zakończeniu kolejny cykl pracy.
2. Budowa

Przewijark automat do papieru składa się z dwóch niezależnie ustawionych modułów – odwijającego i nawijającego, połączonych ze sobą za pomocą łączników. Pomiędzy modułami znajduje się podest serwisowy.
Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi przewijarko-bobiniarki do papieru są cztery ściany boczne, połączone ze sobą łącznikami z rur grubościennych oraz kształtowników konstrukcyjnych. Elementy zmontowane są za pomocą połączeń śrubowych zabezpieczonych nakrętkami samohamownymi. Całość konstrukcji dopełniają osłony zabezpieczające napędy oraz części wirujące.
Moduły posiadają własne napędy elektryczne zsynchronizowane elektronicznie a sterowanie nimi zapewniają systemy utrzymania naciągu wstęgi. Przekazanie napędu na poszczególne podzespoły odbywa się poprzez układy przekładni pasowych zębatych i klinowych. Wszystkimi elementami wykonawczymi maszyny zarządza przemysłowy sterownik PLC.

3. PARAMETRY

Maszyna realizuje zadany cykl pracy, według wprowadzonych parametrów na dotykowym panelu operatorskiego, umieszczonym na module nawijającym.
Nawijak

Szerokość robocza maszyny 1800 mm
Średnica nawijanego logu Ø 80 – Ø 300 mm
Nawijanie materiału na tulejkach tekturowych, umieszczonych na sztangach nawojowych lub bez tulejki OPCJA
Układ zarzucania wstęgi pneumatyczny
Aktywny system utrzymania naciągu wstęgi OPCJA
Cięcie wzdłużne – bobinowanie OPCJA
Minimalna szerokość bobinowania 70 mm
Ilość modułów nożowych OPCJA
Odcięcie z zaklejaniem loga automatyczne
Nawijanie logu do zadanej średnicy
do zadanej długości
Prędkość przewijania do 600 m/min
Rodzaj przewijanego materiału TAD, CRAFT, celuloza, makulatura
Gramatura przewijanego materiału 17 – 40 g/m²
Listkowanie OPCJA
Gofrowanie OPCJA stal-guma
Podawanie sztang nawojowych automatyczne
Usuwanie nawojów automatyczne

2.2. Odwijak

Średnica tamboru do Ø 2500 mm
Długość tamboru 2 x 400 -800mm lub 1 x 400 – 1800 mm
Średnica tulei tamboru OPCJA
Aktywny system utrzymania naciągu wstęgi OPCJA
Ilość warstw tamboru 1 lub 2
Załadunek tamboru hydrauliczny

 

Call Now Button